Giá cả quyết định nên chọn hình thức vận chuyển hàng hóa nào

 

Giá cả quyết định nên chọn hình thức vận chuyển hàng hóa nào với việc rất nhiều phương tiện để vận chuyển hàng hóa, thì khách hàng có thể lựa chọn vận chuyển hàng hóa một cách hớp lý và thuận tiện, sẽ giúp có ngành vận chuyển đó phát triển, với việc các ngành vận chuyển đường sắt và vận chuyển hàng không đang có những phát triển vượt bậc thì vận chuyển đường sắt cũng giúp cho những khách hàng có sự lựa chọn

Theo những thông tin thấy rằng nhu cầu vận chuyển hàng không đã tăng lên khoảng 5% trong năm 2013, Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Việc vận chuyển hàng không tăng nhẹ như vậy cũng có nhiều đánh giá và nguyên nhân, nhưng theo hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế thì, việc các công ty đầu tư những máy bay có khả năng vận chuyển trọng tại lớn đã giúp cho việc giá cả vận chuyển qua hàng không giảm nhẹ, tuy vậy, với việc tăng nhẹ thì việc vận chuyển đường bộ cũng giảm không đáng kể, vì với giá xăng dầu tăng lên như vậy đã làm cho áp lực phải tăng giá cước vận chuyển hàng hóa cũng là một phần của nguyên nhân làm cho nhiều khách hàng vận chuyển lựa chọn vận chuyển hàng không, Theo những thống kê của hiệp hội vận tải đường sắt, thì việc khách hàng cũng như nhiều sự lựa chọn vận chuyển đường sắt đang phát triển khá đều, cùng với đó là những công tác vận động hành lang đường tầu, cũng như công nghệ được đưa vào sử dụng đối với vận chuyển đường sắt, đã làm cho thời gian rút ngắn quá trình  vận chuyển hàng hóa, lấy một ví dụ điển hình cho việc thời gian được vận chuyển ngắn đi đó là vận chuyển từ Bắc Việt Nam  đến miền nam Việt Nam ngày xưa là mất 48 tiếng đồng hồ giờ thời gian đã giảm xuống còn có 36 giờ đồng hồ, cũng là một phần giúp thời gian vận chuyển nhanh không kém gì hàng không đã làm cho khách hàng chuyển hướng sang vận chuyển hàng không và vận chuyển đường sắt.

200469246-001

Cùng với đó là những đợt tăng giá xăng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến vận chuyển đường bộ, còn nữa những phí như duy trì đường bộ, cùng với những phí trồng phí đã làm cho phí vận chuyển đường bộ tăng khá nhiều trong thời gian qua, ngược lại doanh nghiệp vận chuyển đường sắt lại là doanh nghiệp nhà nước nên vấn đề tăng giá cần phải có lộ trình đó chính là những vấn để làm giá cả vận chuyển đường sắt giảm hơn nhiều so với vận chuyên đường bộ, song song với nó là vận chuyển hàng không cũng việc đầu tư những máy bay vận chuyển sô lượng lớn đã làm cho việc vận chuyển được nhiều hơn, cùng với đó các doanh nghiệp cạnh tranh khá gay gắt về vận chuyển hàng không cũng làm cho giá cả giảm nhiều.

Nói chung người dùng là được lợi về sự cạnh tranh của các hình thức vận chuyển, hãy là người dùng thông minh để dưa ra những lựa chọn sáng suốt.