[Infographics] Hiện trạng ngành logistics tại Việt Nam

Việt nam đứng thứ 64/160 nước về mức độ phát triển logistics và đứng thứ 4 trong ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan.

logisticvn-vscs

Với tốc độ tăng trưởng khá đều 16% đến 20% trong ngành Logistic, hiện nay Việt Nam có khoảng 1.300-1.500 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. 

logisticvn-infographic

 

Theo cafef